Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio ArtEZ


May 26, 2019

Heads up to our English listeners: this episode of Diversity Stories is entirely in Dutch. Feel free to skip it. ;) 


De derde aflevering van Diversity Stories, seizoen 2, is geheel gewijd aan Guess who’s coming to dinner too?, een evenement van de leesgroep ‘De Kunst van het Feminisme’ van ArtEZ studium generale, Mister Motley en Museum Arnhem.

Dit programma werd georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling Your Voice Matters die tot 12 mei te zien was, met kunstwerken van twaalf kunstenaressen over de positie van vrouwen nu en in het verleden. Zij reageren in hun werk op vraagstukken zoals seksueel geweld, rollenpatronen, uitsluiting en migratie.

Een van de deelnemende kunstenaressen is Patricia Kaersenhout wiens installatie Guess who’s coming to dinner too? centraal stond tijdens de gelijknamige bijeenkomst. Kaersenhout levert met dit community art project een artistieke kritiek op het werk The Dinner Party die beeldend kunstenares Judy Chicago in 1979 maakte, waarin sterke vrouwen worden gevierd maar waarin zwarte vrouwen en vrouwen van kleur ondervertegenwoordigd zijn. De installatie, bestaande uit een grote, gedekte driehoekige eettafel, vormt een eerbetoon aan die vrouwen die zich in het verleden en heden hebben verzet tegen racisme en onderdrukking en zijn opgekomen voor gelijke rechten voor álle vrouwen. Kaersenhout noemt ze ‘36 heldinnen van verzet’.

Jozien Wijkhuijs maakte een reportage van het evenement. 

Tune: Daan van Haaren
Geproduceerd door Ondercast voor Studium Generale ArtEZ