Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio ArtEZ


Sep 15, 2020

Het nieuwe academiejaar is voorzichtig begonnen en dat betekent dat wij ook weer terug zijn met een nieuwe aflevering van Radio ArtEZ voor ArtEZ studium generale. Dit najaar staat o.a. een nieuw samenwerkingsproject met online magazine Mister Motley op de agenda, getiteld Land. In dit project wordt de relatie tussen mens, land, eigendom en de consequenties voor klimaatafbraak onderzocht.
Kunstenaars en denkers zijn uitgenodigd om hun perspectieven te delen op de klimaatafbraak, ideeën over eigendom, territorium, kolonialisme en Inheemse kennis. Geheel Covid-proof in online events, podcasts of door hun gedachten te verwoorden in essays of films.

Het startschot wordt gegeven door schrijver en ArtEZ docent creative writing  Fiep van Bodegom, die zich in een essay met dit thema uiteenzet. Haar essay is te lezen op de website van Mister Motley en de website van ArtEZ Studium Generale. In deze aflevering van Radio ArtEZ gaat Dennis Gaens in gesprek met Van Bodegom.

 

Lees het essay hier: https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/onpeilbaar-over-natuur-land-en-eigendom

Lees meer over het thema Land hier: https://studiumgenerale.artez.nl/nl/studies/all/news/land/

 

Radio ArtEZ wordt geproduceerd door Ondercast in opdracht van Studium Generale ArtEZ. Studium Generale redacteur voor deze editie: Joke Alkema. Voor Mister Motley: Lieneke Hulshof
Tune: Daan van Haaren